Електронна борса учебници

След известно прекъсване при подмяната на дизайна на сайта ни, елетронната борса за учебници вече е налична. Курсистите на LinguaMundi могат да обявят учебника от курса си за продажба след като са приключили обучението си и да потърсят учебник за следващо ниво. Електронната борса е направена за удобство на нашите клиенти. LinguaMundi не е страна по сделките.