Конкурс: 12 рисунки

12 детски рисунки ще бъдат включени в новогодишния календар на LinguaMundi. Участвай в конкурса и твоята рисунка може да попадне в календара ни за 2019.

Механизъм и условия за участие

  1. В конкурса могат да участват само ученици 1-7 клас, записани в курсовете на LinguaMundi за учебната 2018/2019 г. Всяко дете може да участва само с 1 рисунка в конкурса.
  2. Рисунките трябва да бъдат на формат А4 (210мм x 297мм) или А3 (297мм x 420мм), хоризонтална ориентация. Няма ограничения за използваните техники и стилове на рисуване, както и за тематиката на рисунката.
  3. Рисунките трябва да бъдат предадени в офиса на LinguaMundi до 25.11.2018 г., като на гърба на рисунката са записани имената на детето, възрастта и телефон за контакт.
  4. LinguaMundi ще организира публично гласуване за рисунките, чрез Facebook страницата на училището, с краен срок за гласуване 10:00 часа на 03.12.2018.
  5. В новогодишния календар ще участват 12те рисунки събрали най-много харесвания за периода на гласуването.
  6. С участието си в конкурса, родителите се съгласяват, че LinguaMundi може да използва снимки на рисунките на детето им за целите на конкурса.
  7. С участието си в конкурса, родителите също се съгласяват оригиналната рисунка на детето им да участва в благотворителен коледен базар. Събраните средства ще бъдат дарени на дом за деца в неравностойно положение. Конкретната институция, която ще получи дарението ще бъде обявена допълнително.