Промоция ЕЛА С ПРИЯТЕЛИ

Таргет групата на промоция ЕЛА С ПРИЯТЕЛИ са ученици 8-12 клас. 

Учениците получават 30 лв. отстъпка от обявените цени на курсовете на LinguaMundi Пловдив при спазване на условията на промоцията, а именно:

  1. Промоцията е валидна за записване на 3-ма и повече ученика, като поне 1 от тях да е нов клиент на училището. 
  2. Клиентите могат да изберат подходящи за тях курсове от графика на училището. 
  3. Клиентите трябва да се запишат едновременно в избраните курсове, като спазват изискванията за определяне на входното ниво и всички изисквания за записване на училището. 
  4. Промоцията е валидна при наличие на свободни места в избраните курсове. 
  5. Отстъпката от 30 лв. за всеки клиент се приспада от сумата на последната вноска при избор за плащане на курса на вноски. 
  6. Клиентите по промоцията се ангажират и с Условията за участие в езиков курс. 
  7. Отстъпката по промоцията може да бъде ползвана в комбинация с други отстъпки.