Промоция 5+

За предстоящия ни семестър Пролет 2019 обявяваме промоция 5+. От промоцията могат да се възползват всички настоящи курсисти на училището при презаписване в новия ни семестър, спазвайки следните условия: 

1. При презаписване на минимум 5 обучаеми от всеки отделен курс от семестър Есен 2018 в курс по избор в семестър Пролет 2018 всеки от обучаемите ще получи отстъпка в размер на 50 лв. от цената на курса. 

2. Обучаемите трябва да бъдат от един и същи курс и да се запишат в един и същи курс за новия семестър. 

3. Участниците трябва да се запишат едновременно с внасяне на съптветното капаро за избрания курс. 

4. При отказ на курсист да започне курса и при условие, че с този отказ се намалява бройката на участниците по промоцията под необходимия минимум от 5 обучаеми LinguaMundi има правото да прекалкулира цените на курсовете на останалите обучаеми като премахне отстъпката по промоцията.